Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Maciej Smejlik
Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej

 

Do zadań Wydziału Kontroli Wewnętrznej należy ustalanie zgodności działań Straży Miejskiej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego przez kontrolowanie komórek organizacyjnych Straży Miejskiej i ich pracowników, inicjowanie działań mających na celu usprawnienie pracy Straży Miejskiej, rozwiązywanie problemów służbowych zgłaszanych przez pracowników oraz współpraca w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej, prokuraturami i sądami.

 

W skład Wydziału Kontroli Wewnętrznej wchodzą dwa Referaty:

  • Referat Inspekcji
  • Referat Skarg

Współpracujemy