Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Maciej Smejlik
Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej

 

Do zadań Wydziału Kontroli Wewnętrznej należy ustalanie zgodności działań Straży Miejskiej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego przez kontrolowanie komórek organizacyjnych Straży Miejskiej i ich pracowników, inicjowanie działań mających na celu usprawnienie pracy Straży Miejskiej, rozwiązywanie problemów służbowych zgłaszanych przez pracowników oraz współpraca w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej, prokuraturami i sądami.

 

W skład Wydziału Kontroli Wewnętrznej wchodzą trzy Referaty:

  • Referat Inspekcji
  • Referat Skarg
  • Referat Bezpieczeństwa Informacji

 

Kodeks etyki oraz procedura zgłaszania nadużyć i korupcji w Straży Miejskiej m.st. Warszawy
Załączniki do kodeksu etyki  z wzorami rejestrów korzyści

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy