Tadeusz Adamiak
Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej

 

Do zadań Wydziału Kontroli Wewnętrznej należy ustalanie zgodności działań Straży Miejskiej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego przez kontrolowanie komórek organizacyjnych Straży Miejskiej i ich pracowników, inicjowanie działań mających na celu usprawnienie pracy Straży Miejskiej, rozwiązywanie problemów służbowych zgłaszanych przez pracowników oraz współpraca w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej, prokuraturami i sądami.

 

W skład Wydziału Kontroli Wewnętrznej wchodzą dwa Referaty:

  • Referat Inspekcji
  • Referat Skarg