Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Szkolnego należy w szczególności:

 • podejmowanie interwencji zleconych przez referat służby dyżurnej oddziału oraz Wydział Centralne Stanowisko Kierowania;
 • podejmowanie działań w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego na terenach szkół i placówek oświatowych oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie;
 • patrolowanie rejonów bezpośrednio przyległych do szkół i boisk szkolnych;
 • bieżąca współpraca z dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi;
 • podejmowanie interwencji na wezwanie szkoły lub innej placówki oświatowej;
 • reagowanie na przestępstwa i wykroczenia popełniane z udziałem nieletnich;
 • reagowanie na zdarzenia związane:
 • ze sprzedażą nieletnim wyrobów alkoholowych,
 • ze spożywaniem przez nieletnich wyrobów alkoholowych,
 • z używaniem przez nieletnich wyrobów tytoniowych,
 • z posiadaniem i używaniem przez nieletnich środków odurzających i substancji psychotropowych;
 • reagowanie na uchylanie się dzieci i młodzieży od obowiązku szkolnego;
 • kontrola miejsc, w których gromadzą się dzieci i młodzież.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy