Do podstawowych zadań Głównego Księgowego należy prowadzenie rachunkowości Straży Miejskiej, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, bieżąca analiza prawidłowości wykorzystania środków, w tym dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, opracowywanie planów finansowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.

W Pionie Głównego Księgowego funkcjonuje Wydział Budżetowo-Księgowy, w którym są dwa Referaty: Referat Księgowości Finansowej oraz Referat Planowania Budżetowego, Sprawozdawczości oraz Rozliczania Mandatów Karnych. 

Główny Księgowy 

Jolanta Tarczyńska