Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do podstawowych zadań Głównego Księgowego należy prowadzenie rachunkowości Straży Miejskiej, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, bieżąca analiza prawidłowości wykorzystania środków, w tym dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, opracowywanie planów finansowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.

W Pionie Głównego Księgowego funkcjonuje Wydział Budżetowo-Księgowy, w którym są dwa Referaty: Referat Księgowości Finansowej oraz Referat Planowania Budżetowego, Sprawozdawczości oraz Rozliczania Mandatów Karnych. 

Główny Księgowy 

Jolanta Tarczyńska

 

Współpracujemy