Szczegółowe obowiązki wyodrębnionym pionom, wydziałom, zespołom lub stanowiskom określa Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej m.st. Warszawy podlegają:

 • Wydział Kontroli Wewnętrznej
 • Wydział Kadr i Płac
 • Wydział Szkolenia
 • Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
 • Zespół Radców Prawnych
 • Zespół Inspektorów BHP
 • Inspektor ds. Ppoż
 • Zespół ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych
 • Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
 • Administrator Informacji Publicznej
 • Wydział Profilaktyki i Planowania
 • Wydział Centralne Stanowisko Kierowania
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Prezydialny
 • Pion Głownego Księgowego