Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Szczegółowe obowiązki wyodrębnionym pionom, wydziałom, zespołom lub stanowiskom określa Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej m.st. Warszawy podlegają:

 • Wydział Kontroli Wewnętrznej
 • Wydział Kadr i Płac
 • Wydział Szkolenia
 • Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
 • Zespół Radców Prawnych
 • Zespół Inspektorów BHP
 • Inspektor ds. Ppoż
 • Zespół ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych
 • Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
 • Administrator Informacji Publicznej
 • Wydział Profilaktyki i Planowania
 • Wydział Centralne Stanowisko Kierowania
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Prezydialny
 • Pion Głownego Księgowego

Współpracujemy