Wojciech Janicki
Naczelnik IV Oddziału Terenowego

 

Cezary Bochowicz
Zastępca Naczelnika IV Oddziału Terenowego

 

Naczelnicy Oddziału w sprawie skarg i wniosków przyjmują w każdą środę w godz. 15.00-18.00.