Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Tadeusz Birke
Naczelnik Wydziału Szkolenia
 
Martyna Komuda
Zastępca Naczelnika Wydziału Szkolenia 
 
 
Do zadań Wydziału Szkolenia należy w szczególności:
 
 
 • Określanie potrzeb i planowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Straży Miejskiej w formach pozaszkolnych, we współdziałaniu z kierownikami komórek organizacyjnych Straży Miejskiej oraz sporządzanie rocznego planu szkoleń;
 • Kontrola uprawnień i obowiązków pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie form pozaszkolnych;
 • Przeprowadzanie lub organizowanie i nadzorowanie realizacji:
  a) szkoleń podstawowych dla strażników,
  b) cyklicznych szkoleń doskonalących dla strażników,
  c) szkoleń specjalistycznych dla pracowników Straży Miejskiej,
  d) zajęć samoobrony;
 • Prowadzenie ewidencji przeprowadzonych szkoleń podstawowych, doskonalących i specjalistycznych oraz zajęć z samoobrony;
 • Dokonywanie oceny jakości przeprowadzanych szkoleń;
 • Przeprowadzanie testów sprawności fizycznej w procesie naboru;
 • Przygotowywanie pracowników do realizacji zewnętrznych zajęć profilaktycznych oraz zadań mających na celu promowanie Straży Miejskiej;
 • Zapewnienie prawidłowości użytkowania sal gimnastycznych i sali treningowej oraz znajdującego się w nich sprzętu sportowego;
 • Udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Straży Miejskiej procedurami, z zakresu zadań realizowanych przez wydział;
 • Współpraca z Komendą Stołeczną Policji oraz innymi jednostkami Policji w zakresie realizowanych zadań przez wydział.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy