Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Oskarżycieli Publicznych należy w szczególności:

 

  • przyjmowanie zawiadomień o popełnionych wykroczeniach;
  • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia ujawnione przez strażników miejskich wszystkich komórek organizacyjnych na obszarze działania danego oddziału terenowego i sporządzanie wniosków o ukaranie;
  • ewidencja spraw o wykroczenia;
  • udział w rozprawach przed sądami w sprawach o wykroczenia;
  • wnoszenie środków odwoławczych w sprawach o wykroczenia;
  • utrzymywanie stałej współpracy z sądami;
  • wydawanie zezwoleń na odbiór usuniętych pojazdów.

Współpracujemy