Andrzej Snopkiewicz
p.o. Naczelnika I Oddziału Terenowego
 
Paweł Goc
p.o. Zastępcy Naczelnika I Oddziału Terenowego
 
 
Dyżur dla mieszkańców:
Naczelnicy Oddziału w sprawie skarg i wniosków przyjmują w każdą środę w godz. 15.00-18.00.