Procedura postępowania po otrzymaniu wezwania. Po kliknięciu na nią dostępna jest wersja do odczytu.