Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Otrzymałeś wezwanie? Wskaż kto kierował pojazdem.

1. Jesteś właścicielem/właścicielką pojazdu i kierowałeś pojazdem

Wypełnij oświadczenie „B” wpisując swoje dane osobowe i zachowując termin wskazany w wezwaniu, odeślij je lub dostarcz do oddziału. Adres znajdziesz na pieczęci nagłówkowej.

2. Jesteś właścicielem/właścicielką pojazdu jednak nie kierowałeś pojazdem

Wypełnij oświadczenie „B” wpisując dane osobowe kierującego pojazdem i zachowując termin wskazany w wezwaniu odeślij je lub dostarcz do oddziału. Adres znajdziesz na pieczęci nagłówkowej. Wywiązałeś/wywiązałaś się z obowiązku i dla ciebie sprawa jest zakończona. Otrzymasz jeszcze informację zwrotną.

3. Jesteś właścicielem/właścicielką pojazdu i nie wskazujesz kierującego pojazdem, jednak chciałbyś zakończyć postępowanie w formie mandatu karnego

Wypełnij oświadczenie „C” i zachowując termin wskazany w wezwaniu odeślij je lub dostarcz do oddziału. Adres znajdziesz na pieczęci nagłówkowej. Oczekuj na korespondencję zawierającą druk mandatu karnego, na którego
przyjęcie wyraziłeś/wyraziłaś zgodę w oświadczeniu.

4. Już nie jesteś właścicielem/właścicielką pojazdu

Sprawdź czy wywiązałeś się z obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu. O ustaleniach poinformuj oddział prowadzący czynności w sprawie. Jeśli odesłałeś/odesłałaś informację do oddziału straży miejskiej, sprawa dla ciebie jest
zakończona.

Współpracujemy