Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Operacyjnego należy w szczególności:

 

  • organizowanie i koordynowanie bezpośrednich działań podejmowanych w celu zabezpieczenia prewencyjnego zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych;
  • organizowanie i koordynowanie bezpośrednich działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego;
  • planowanie sił i środków do działań z użyciem więcej niż dwóch komórek organizacyjnych Straży Miejskiej;
  • organizowanie współdziałania z podmiotami zewnętrznymi.

Współpracujemy