Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Eksploatacji Systemów należy w szczególności:


1) utrzymanie i eksploatacja aplikacji użytkowanych w Straży Miejskiej;
2) określanie parametrów aplikacji użytkowanych w Straży Miejskiej, zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników;
3) realizacja zadań związanych z zamawianiem oraz wdrażaniem aplikacji na potrzeby Straży Miejskiej;
4) administrowanie oraz eksploatacja Systemu Wspomagania Dowodzenia;
5) administrowanie oraz eksploatacja Zintegrowanej Platformy Wymiany Danych;
6) administrowanie oraz eksploatacja Systemu Monitoringu Wizyjnego;
7) wsparcie użytkownika w zakresie technicznej obsługi aplikacji użytkowanych w Straży Miejskiej;
8) wsparcie dla użytkowników końcowych w zakresie prawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz sprzętu głównego w Straży Miejskiej;
9) współpraca z użytkownikiem w zakresie przygotowywania wymagań dla budowy, modernizacji i rozwoju aplikacji użytkowanych w Straży Miejskiej;
10) realizacja przyznanych zezwoleń na pracę w systemach i sieciach informatycznych;
11) zarządzanie uprawnieniami użytkowników aplikacji oraz zapewnienie realizacji warunków bezpieczeństwa i ochrony danych w aplikacjach użytkowanych w Straży Miejskiej;
12) realizacja i aktualizacja procedur eksploatacyjnych, procedur awaryjnych oraz planów ciągłości działania Straży Miejskiej;
13) udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Straży Miejskiej procedurami, z zakresu zadań realizowanych przez referat;
14) realizowanie zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli i audytów z zakresu zadań realizowanych przez referat.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy