Romuald Modzelewski
Naczelnik V Oddziału Terenowego

Dyżur dla mieszkańców:

Naczelnicy Oddziału w sprawie skarg i wniosków przyjmują w każdą środę w godz. 15.00-18.00.