Józef Stańko
Naczelnik VII Oddziału Terenowego

 

Janusz Bieńko
p.o. Zastępcy Naczelnika VII Oddziału Terenowego

 

Dyżur dla mieszkańców:

Naczelnicy lub osoba upoważniona przyjmują mieszkańców w sprawie skarg i wniosków w środy w godzinach 15.00-18.00.