Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

 

Zadania Referatu ds. Ekologicznych: 

  • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym działań mających na celu zapobieganie ich bezdomności, egzekwowanie obowiązku humanitarnego ich traktowania, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i wolno żyjących;
  • współdziałanie przy usuwaniu skutków anomalii pogodowych;
  • współpraca z terenowymiorganami administracji państwowej, samorządowej i organizacjami społecznymi, zajmującymi się ochroną praw zwierząt;
  • realizacja bieżących interwencji zleconych przez Wydział Centralne Stanowisko Kierowania w zakresie ochrony praw zwierząt.

 

           

           

           

           

           

           

          Współpracujemy