Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

 

Zadania Referatu ds. Ekologicznych: 

  • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym działań mających na celu zapobieganie ich bezdomności, egzekwowanie obowiązku humanitarnego ich traktowania, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i wolno żyjących;
  • współdziałanie przy usuwaniu skutków anomalii pogodowych;
  • współpraca z terenowymi organami administracji państwowej, samorządowej i organizacjami społecznymi, zajmującymi się ochroną praw zwierząt;
  • realizacja bieżących interwencji zleconych przez Wydział Centralne Stanowisko Kierowania w zakresie ochrony praw zwierząt.

 

 

 

 

 

 

 

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy