Pion Zastępcy Komendanta ds. Logistyki jest zapleczem Straży Miejskiej gwarantującym jej prawidłowe funkcjonowanie. Pracownicy Pionu Zastępcy Komendanta ds.Logistyki są odpowiedzialni za całokształt spraw administracyjno – gospodarczych. Opowiadają między innymi za organizację transportu samochodowego, prawidłowy przebieg zamówień publicznych, zaopatrzenie, magazyny, właściwe utrzymanie obiektów straży miejskiej.

Pion Zastępcy Komendanta ds. Logistyki zajmuje się również współpracą z władzami samorządowymi, obsługą prawną i legislacyjną.

Pracownicy pionu są także odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie i wdrażanie nowych systemów teleinformatycznych.

Za zdania realizowane przez Wydział Logistyki odpowiedzialni są pracownicy z Referatów:

  • Obsługi Gospodarczej
  • Obsługi Środków Transportu
  • Gospodarki Magazynowej i Zaopatrzenia
  • Ewidencji