Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Zadania Wydziału ds. Wykroczeń:

 Do zadań Wydziału ds. Wykroczeń należy w szczególności:
1) nadzór i koordynowanie spraw i zadań realizowanych przez referaty oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej oraz udzielanie bezpośredniej pomocy komórkom realizującym czynności w sprawach o wykroczenia;
2) bieżące monitorowanie i analizowanie skuteczności prowadzonych działań przez referaty oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej;
3) analiza działań referatów oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej w zakresie wyznaczonym przez przełożonego;
4) opracowywanie, opiniowanie i wdrażanie procedur w sprawach o wykroczenia w referatach oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej;
5) przygotowywanie sprawozdań oraz analiz wyników działań referatów oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej;
6) współpraca z Wydziałem Budżetowo-Księgowym w zakresie sprawowania nadzoru
nad terminowością wprowadzania mandatów karnych do systemu „STRAŻNIK”
oraz cykliczne przygotowywanie sprawozdań z prowadzonych działań przełożonemu;
7) współpraca z naczelnikami oddziałów i wydziałów Straży Miejskiej w zakresie wyznaczonym przez przełożonego oraz w zakresie prawidłowości realizacji spraw
i zadań określonych instrukcją postępowania, przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, a także opracowywania procedur w sprawach o wykroczenia przez referaty oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej;
8) organizacja i kontrola zadań związanych z drukowaniem, przygotowywaniem
i nadawaniem wychodzącej korespondencji referatów oskarżycieli publicznych związanych z prowadzeniem spraw o wykroczenia;
9) współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji ustawowych kompetencji referatów oskarżycieli publicznych oddziałów Straży Miejskiej;
10) przygotowywanie projektów korespondencji, w tym pism i odpowiedzi zlecanych przez I Zastępcę Komendanta.

Naczelnik Wydziału ds. Wykroczeń: Małgorzata Giga

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy