III Oddział Terenowy
obejmuje swoim działaniem dzielnice: Ochota, Włochy, Ursus. 

 

OT3Siedziba III Oddziału Terenowego mieści się na terenie dzielnicy Ochota.

ul. Przemyska 18

02-361 Warszawa    

tel.: 22 883 37 60
fax: 22 883 40 48