Zadania Referatu Zabezpieczeń:

  • zabezpieczanie ładu i porządku publicznego podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych o charakterze ogólnomiejskim lub lokalnym;
  • uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, religijne i wizyty delegacji zagranicznych;
  • pełnienie funkcji reprezentacyjnych w czasie uroczystości na polecenie Komendanta;
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Straży Miejskiej lub jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie wskazanym przez Komendanta.