Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Małgorzata Nowosielska
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego

tel.: (22) 598-68-06

e-mail: malgorzata.nowosielska@strazmiejska.waw.pl

 

Podstawowym zadaniem Wydziału Budżetowo–Księgowego jest prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych w szczególności:
1) obsługa finansowo–księgowa Straży Miejskiej;
2) koordynacja udziału poszczególnych komórek organizacyjnych w procesie planowania budżetowego i sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
3) sporządzanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją;
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
5) rozliczanie z pobranych i wykorzystanych formularzy mandatu karnego we współpracy z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej oraz jednostkami zewnętrznymi.

Współpracujemy