Arkadiusz Fatyga
Naczelnik III Oddziału Terenowego

Marcin Pawlak
Zastępca Naczelnika III Oddziału Terenowego

  

Dyżur dla mieszkańców:

Naczelnicy Oddziału przyjmują interesantów w każdą środę w godzinach 15.00-18.00.

Prosimy o potwierdzenie spotkania telefonicznie (22) 823-73-88, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00.