Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu ds. Administracji należy w szczególności:

 • organizowanie kontaktów służbowych i współpracy Komendanta i jego Zastępców z władzami samorządowymi m.st. Warszawy;
 • organizowanie współdziałania Komendanta z Komendantem Stołecznym Policji;
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady m.st. Warszawy i jej komisji;
 • organizowanie pracy kolegialnych organów doradczych i opiniodawczych działających przy Komendancie lub przez niego powoływanych;
 • prowadzenie ewidencji umów i porozumień Straży Miejskiej;
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Komendanta i jego Zastępców;
 • zapewnienie obsługi poligraficznej Straży Miejskiej;
 • koordynacja i nadzorowanie obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Straży Miejskiej;
 • prowadzenie kancelarii Straży Miejskiej i współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej;
 • prowadzenie archiwum zakładowego;
 • przygotowywanie, w porozumieniu z właściwym archiwum państwowym, zmian w przepisach kancelaryjno-archiwalnych.

Współpracujemy