Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Inspektorem Ochrony Danych jest

Małgorzata Kumor
Dane teleadresowe:
Straż Miejska m.st. Warszawy
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

e-mail: iod@strazmiejska.waw.pl
epuap: /smwarszawa/skrytka

Ewentualne pytania/skargi/uwagi/sugestie dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres:
pocztą tradycyjną:
Inspektor Ochrony Danych, Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa

poczta elektroniczna:

iod@strazmiejska.waw.pl
epuap: /smwarszawa/skrytka

 

Obowiązki IOD

  • informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów,
  • monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora lub procesora,
  • szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
  • przeprowadzania systematycznych audytów w organizacji, w której został powołany,
  • udzielania wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod katem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko,
  • udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków oraz monitorowanie ich wykonania w przypadku, gdy administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych,
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy