Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Wydziału Profilaktyki i Planowania należą w szczególności sprawy z zakresu zarządzania bieżącymi informacjami o stanie spokoju i porządku publicznego oraz planowania działań w razie wystąpienia poważnych zagrożeń spokoju i porządku publicznego, w tym:

 

  • gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących zdarzeniach i zagrożeniach na terenie m.st. Warszawy;
  • monitorowanie i analizowanie skuteczności współpracy z Urzędem m.st. Warszawy w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej;
  • zarządzanie i administrowanie danymi geoprzestrzennymi pozyskanymi przez Straż Miejską;
  • wykonywanie analiz geoprzestrzennych w zakresie oddziałów terenowych Straży Miejskiej;
  • bieżąca analiza działań i kontrola prawidłowości funkcjonowania oddziałów terenowych w zakresie wyznaczonym przez Komendanta;
  • planowanie sił i środków z oddziałów terenowych do realizacji działań o charakterze ogólnomiejskim;
  • monitorowanie i analizowanie skuteczności prowadzonych działań przez Straż Miejską;
  • przygotowywanie odpowiedzi na skierowane do Komendanta interpelacje i zapytania posłów i radnych oraz innych podmiotów;
  • przygotowywanie prezentacji i wizualizacji z działalności Straży Miejskiej.

W skład Wydziału Profilaktyki i Planowania wchodzi Referat Profilaktyki oraz Referat Analiz. 

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy