Michał Durka
Naczelnik Wydziału Prezydialnego

Małgorzata Szewczuk-Szczygieł
Zastępca Naczelnika Wydziału Prezydialnego