Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

STRAŻ MIEJSKA M. ST. WARSZAWY

ul. Młynarska 43/45
01-170 WARSZAWA

 

Centrala

tel. 22 598 68 00

fax 22 598 60 03


 Sekretariat Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

e-mail: komenda@strazmiejska.waw.pl

(Prosimy nie zgłaszać interwencji bieżących za pomocą poczty elektronicznej)

 

Inne jednostki Straży Miejskiej m. st. Warszawy

znajdujące się przy ul. Młynarskiej 43/45

 

Wydział Centralne Stanowisko Kierowania

Wydział Profilaktyki i Planowania

Wydział Prezydialny

Wydział Informatyki i Łączności

Wydział Budżetowo-Księgowy

Wydział Kontroli Wewnętrznej

Wydział Kadr

Wydział ds. Wykroczeń

oraz

samodzielne stanowiska wyodrębnione w strukturze Straży Miejskiej m. st. Warszawy

Skargi i wnioski

wkw@strazmiejska.waw.pl

 

Kwestie dotyczące skarg i wniosków rozpatruje Wydział Kontroli Wewnętrznej Straży Miejskiej m. st. Warszawy

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej m.st. Warszawy za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów wynikających  z  § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz.46).  Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego,
  • jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Współpracujemy