Deklaracja dostępności strony - link

ETR info o SM w języku łatwym do czytania - link

Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy odczytywane maszynowo - link

Informacje o Straży Miejskiej m.st. Warszawy dla osób z dysfunkcjami słuchu

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami - link