Do zadań Referatu ds. Starego i Nowego Miasta w Oddziale Terenowym I należy w szczególności:
 
  • podejmowanie interwencji zleconych przez referat służby dyżurnej oddziału oraz Wydział Centralne Stanowisko Kierowania;
  • przeciwdziałanie wszelkim aktom wandalizmu i zakłócaniu porządku i spokoju publicznego;
  • dbanie o estetykę miejsc publicznych, w tym o otoczenie miejsc o szczególnym znaczeniu historycznym i kulturalnym;
  • egzekwowanie przestrzegania przepisów o ruchu drogowym w obrębie Starego i Nowego Miasta;
  • udzielanie niezbędnej pomocy osobom potrzebującym w zakresie informacji kulturalnej, historycznej i turystycznej.