Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu ds. Komunalnych należy w szczególności:

  • podejmowanie interwencji zleconych przez referat służby dyżurnej oddziału oraz Wydział Centralne Stanowisko Kierowania;
  • podejmowanie działań w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego;
  • podejmowanie działań prewencyjnych w miejscach o szczególnym zagrożeniu;
  • bieżąca działalność patrolowo-interwencyjna w wyznaczonym rejonie;
  • realizacja zadań zleconych oraz dokumentacja sposobów i stanu ich wykonania;
  • współpraca z instytucjami, wspólnotami mieszkaniowymi i lokalnymi społecznościami w podległym rejonie działania;
  • podejmowanie działań dla ograniczenia zjawisk degradacji środowiska naturalnego, a w szczególności egzekwowanie przestrzegania zasad postępowania z odpadami oraz przeciwdziałanie niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczenia wód.

 

 

 

Współpracujemy