Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Patrolowo-Interwencyjnego należy w szczególności:

  • podejmowanie interwencji zleconych przez referat służby dyżurnej oddziału oraz Wydział Centralne Stanowisko Kierowania;
  • pełnienie służby w formie patroli prewencyjnych działających w miejscach szczególnie zagrożonych naruszeniami porządku i spokoju publicznego;
  • bieżące współdziałanie z patrolami Policji;udzielanie doraźnego wsparcia innym patrolom danego oddziału;
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami.

Współpracujemy