Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Gospodarki Magazynowej należy w szczególności:

 

 • prowadzenie ewidencji magazynowej w oparciu o wystawiane dokumenty przyjęcia, wydania oraz likwidacji materiałów, sprzętu i urządzeń, przedmiotów niskocennych;
 • przyjmowanie i odbiór jakościowo-ilościowy materiałów, sprzętu i urządzeń zgodnie z zamówieniem;
 • przyjmowanie zwrotów zapasów;
 • przygotowywanie materiałów, sprzętu i urządzeń do wydania zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez komórki organizacyjne Straży Miejskiej;
 • wydawanie zapasów osobom upoważnionym;
 • przyjmowanie przedmiotów zajętych w handlu ulicznym i dalsze postępowanie zgodnie z wyrokiem sądu;
 • przyjmowanie i odbiór z komórek organizacyjnych Straży Miejskiej odzieży skażonej materiałem biologicznym lub środkami chemicznymi i organizowanie jej prania lub utylizacji;
 • monitorowanie stanu zapasów magazynowych i utrzymywanie na odpowiednim poziomie we współpracy z Referatem Ewidencji i Zaopatrzenia,
 • zabezpieczenie zapasów magazynowych przed zniszczeniem, ubytkiem, kradzieżą;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu ilościowego i jakości zapasów;
 • okresowe uzgadnianie prowadzonej ewidencji zapasów z Wydziałem Budżetowo-Księgowym;
 • prowadzenie działań wyjaśniających podejmowanych w przypadku zidentyfikowania braków lub nadwyżek w stanie zapasów;
 • zgłaszanie do likwidacji zapasów uszkodzonych lub sprzętu i urządzeń zużytych;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji magazynowej;
 • realizowanie zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli i audytów z zakresu zadań realizowanych przez referat.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy