Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Wydziału Logistyki należy w szczególności prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i realizacji jej zadań statutowych, a zwłaszcza w zakresie organizacji transportu samochodowego, gospodarki magazynowo-zaopatrzeniowej oraz utrzymania właściwego stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń biurowych.

W skład Wydziału wchodzą Referaty:

  • Obsługi Gospodarczej
  • Obsługi Środków Transportowych
  • Gospodarki Magazynowej
  • Ewidencji i Zaopatrzenia

Kierownictwo

Elżbieta Zduńczyk 
Naczelnik Wydziału

Rafał Miecznikowski
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału

Współpracujemy