Maciej Świątek
Naczelnik VI Oddziału Terenowego

 

Andrzej Pawlak
p.o. Zastępcy Naczelnika VI Oddziału Terenowego

 

Dyżur dla mieszkańców

Naczelnicy Oddziału w sprawie skarg i wniosków przyjmują w każdą środę w godz. 15.00-18.00.