Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

 

Zadania Referatu Inspekcji:


 

1)   badanie prawidłowości działania komórek organizacyjnych Straży Miejskiej, w tym:

a)    sprawdzanie efektywności i zgodności działania komórek organizacyjnych z zadaniami,

b)   kontrolowanie prawidłowości wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników Straży Miejskiej oraz ustalanie i dokumentowanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, poprzez prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających i doraźnych, według planów i programów zatwierdzonych przez Komendanta;

2)   sporządzanie wniosków i propozycji przedsięwzięć organizacyjnych;

3)   koordynowanie działań kontrolnych z działaniami innych komórek organizacyjnych Straży Miejskiej w celu zapewnienia dostępu do niezbędnych dokumentów i informacji oraz udziału specjalistów w kontrolach;

4)   koordynowanie i monitorowanie zagadnień i spraw związanych z zapewnieniem prawidłowości organizacji pracy i funkcjonowania Straży Miejskiej.

 

Współpracujemy