Naprawy około 68 pojazdów służbowych Straży Miejskiej

SM-WLG-2141-1163/12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty