2018 01 raport banerStraż Miejska miasta stołecznego Warszawy podsumowuje swoje działania w roku 2017.

Szczegółowe raporty z działań można znaleźć pod tym adresem.