2018 04 rezedowa 01Strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę jednej z posesji na terenie Wawra. Funkcjonariusze stwierdzili, że na terenie składowane są duże ilości odpadów produkcyjnych i komunalnych. Odpady zostały uprzątnięte tuż przed świętami.

Podczas kontroli rejonu służbowego w miesiącu marcu w rejonie ul Rezedowej funkcjonariusze referatu ds. Kontroli Środowiska natknęli się na bardzo zaśmieconą posesję. Na jej terenie składowano odpady pomieszane z odpadami pochodzenia poprodukcyjnego, złomem oraz odpadami z tworzyw sztucznych. W toku czynności służbowych z zachowaniem procedur strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska wydali gospodarzowi polecenie uprzątnięcia terenu. Ponowna kontrola przeprowadzona 30 marca potwierdziła wykonanie polecenia strażników miejskich.

2018 04 rezedowa 012018 04 rezedowa 02