2017 12 beczka spalanie 02Funkcjonariusze Referatu ds. Kontroli Środowiska za pośrednictwem dyżurnego stanowiska dowodzenia otrzymali 9 grudnia zgłoszenie dotyczycące spalania odpadów na terenie Wawra.

Zgłoszenie dotyczyło dwóch posesji leżących w niewielkiej odległości od siebie, a położonych przy ul. Patriotów. W wyniku kontroli obu posesji funkcjonariusze potwierdzili spalanie odpadów. W pierwszym przypadku w beczkach spalano pomalowane deski, płyty OSB, płyty wiórowe. W drugim przypadku spalane były odpady zielone.

Właścicielom posesji wydano polecenie ugaszenia ognia, pouczono ich o szkodliwości dla środowiska takich działań oraz zastosowano przewidziane prawem środki karne.

  • 2017_12_beczka_spalanie_01
  • 2017_12_beczka_spalanie_02
  • 2017_12_beczka_spalanie_03
  • 2017_12_beczka_spalanie_04