2017 06 oos uprzatniete smieci 1Funkcjonariusze Referatu ds. Kontroli Środowiska podczas kontroli terenów dzielnicy Targówek pod koniec maja ujawnili miejsce nielegalnej zwałki odpadów przy ul. Staniewickiej. W sąsiedztwie znajdowały się warsztaty samochodowe.


Funkcjonariusze podjęli działania zmierzające do uprzątnięcia odpadów. Żaden z właścicieli warsztatów nie przyznawał się do znaleziska strażników. Właściciel jednego z lokali oświadczył, że wie kto zanieczyścił sąsiadujący z nim terem, oświadczył również, że zobliguje te osoby do sprzątnięcia odpadów. Oznajmił, że jeżeli jego rozmowy nie przyniosą rezultatu przekaże dane osobowe strażnikom.
Strażnicy w opisywane miejsce powrócili na początku czerwca, w czasie kontroli zastano wysprzątany teren, w między czasie strażnicy sprawdzali kto zabiera odpady – tym razem była to upoważniona do tego firma.

2017 06 oos uprzatniete smieci 12017 06 oos uprzatniete smieci 22017 06 oos uprzatniete smieci 32017 06 oos uprzatniete smieci 4