2019 03 mazowiecka 01Stała obecność Straży Miejskiej zwiększyła poczucie bezpieczeństwa i komfort życia sąsiadów ul. Mazowieckiej – rozrywkowej enklawy Stolicy. Podczas spotkania mieszkańców i właścicieli klubów ze Strażą MIejską oraz przedstawicielami władz Śródmieścia, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Policji omawiano efekty i szukano rozwiązań problemów, których dotąd nie udało się przezwyciężyć.

Strony konfliktu regularnie spotykają się z przedstawicielami dzielnicy oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Chodzi o pogodzenie interesów mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących lokale rozrywkowe, których liczba na Mazowieckiej i w jej okolicach waha się w okolicach 20.

Okoliczni mieszkańcy skarżą się m.in. na hałas zakłócający ich odpoczynek i sen, nieobyczajne zachowania gości klubów, zanieczyszczane ulice i osiedlowe alejki oraz utrudnienia w ruchu.
Od grudnia ub. roku Straż Miejska regularnie, w każdy weekend nadzoruje Mazowiecką i jej sąsiedztwo. Strażnicy są stale obecni w sąsiedztwie klubów przez oba weekendowe wieczory. Około 100 funkcjonariuszy każdego miesiąca czuwa nad bezpieczeństwem oraz zachowaniem spokoju i porządku w okolicy.

Od początku akcji interweniowano już blisko 350 razy. Najwięcej spraw dotyczyło tamowania ruchu oraz postoju i parkowania w miejscach, gdzie robić tego nie wolno. 38 razy karano za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (11 osób odwieziono do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych), dziewięciokrotnie dochodziło na Mazowieckiej do bójek lub pobić, 37 razy zakłócono porządek publiczny. Nałożono 61 mandatów kredytowanych oraz 7 gotówkowych, udzielono 53 pouczeń, 6 wniosków o ukaranie trafiło do Sądu.

Zarówno mieszkańcy jak właściciele klubów pozytywnie ocenili dotychczasowe działania Straży. Akcja będzie więc kontynuowana. Tym bardziej, że zbliżający się ciepły okres wiąże się z większą aktywnością „klubowiczów.
W spotkaniu, które odbyło się 6 marca Straż Miejską reprezentowali odpowiedzialni za działania na Mazowieckiej naczelnik Oddziału Terenowego Śródmieście Józef Stańko oraz zastępca naczelnika Oddziału Specjalistycznego, Bogdan Krzyszczak. Gospodarzem rozmów w śródmiejskim ratuszu był wiceburmistrz dzielnicy, Tomasz Bratek.

2019 03 mazowiecka 022019 03 mazowiecka 01