radiowozyNa ul. Kaczyńskiego kierowcom zagrażała 25 lutego niezabezpieczona studzienka, z której zniknęła żeliwna pokrywa. Zagrożone miejsce zabezpieczyli strażnicy miejscy.

Brak pokrywy zgłosili strażnikom miejskim około południa kierowcy przejeżdżający Kaczyńskiego. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję. Ustalono, że na środkowym pasie brakuje żeliwnej pokrywy wejścia do studzienki. Wjechanie w dziurę groziło uszkodzeniem pojazdów. Strażnicy miejscy zabezpieczyli zagrożone miejsce i wezwali pogotowie techniczne, które założyło nową pokrywę.