Radiowóz straży miejskiej nocą, z włączonymi światłami ostrzegawczymiPóźnym wieczorem 19 marca strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego otrzymali zgłoszenie z ul. Kawęczyńskiej. Ochrona jednego z budynków zauważyła tam nietrzeźwą osobę.

Minęła godz. 23 gdy strażnicy przyjęli zgłoszenie o pijanym mężczyźnie, którego wskazała ochrona budynku. Niestety nie miał on przy sobie żadnych dokumentów i nie można było potwierdzić jego danych osobowych. Strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe i patrol policji. Ratownicy nie stwierdzili przeciwskazań do umieszczenia nietrzeźwego w SOdON. Po wytrzeźwieniu w tej placówce mężczyzna zostanie odebrany przez policję i zwolniony dopiero po sprawdzeniu kim jest i czy nie ma nic na sumieniu.