2019 10 nieletni kontrola 01Strażnicy miejscy nie tylko doskonale orientują się w patrolowanych podczas służby terenach, ale często nieźle znają też ich mieszkańców. Przykładem tego może być poniedziałkowa interwencja z Pragi Północ.

Patrol z VI Oddziału Terenowego kontrolował po południu okolice ulic Kowelskiej i Strzeleckiej, ponieważ dochodzi tam czasem do zakłócania ładu i porządku. Przejeżdżając obok jednej kamienic strażnicy zwrócili uwagę na młodego chłopaka, który powinien przebywać w placówce wychowawczej. Podjęto interwencję. Chłopak został wylegitymowany. Wyjaśnił, że jest na zwolnieniu lekarskim. Placówki wychowawcze nie mają jednak zwyczaju wysyłać do domów wychowanków na zwolnieniu lekarskim. Jedynym organem, mogącym podjąć decyzję o ich zwolnieniu, jest sąd rodzinny. W tej sytuacji strażnicy musieli wezwać patrol policji, który szybko ustalił, że 15-latek jest poszukiwany, ponieważ uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nieletni został przekazany policji.