2017 01 ofiara mrozu9 stycznia strażnicy miejscy otrzymali informację o prawdopodobniej zmarłym z wyziębienia mężczyźnie.

Ciało znaleziono na tyłach sklepu przy Conrada. Dziesięć minut od wezwania na miejscu był już patrol Straży Miejskiej. We wnęce przy rampie załadunkowej znaleziono ciało mężczyzny owiniętego w kołdrę – strażnicy nie wyczuli pulsu, na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe i policję.

Lekarz pogotowia stwierdził zgon z wyziębienia, przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych dokumentów. 

Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób, które mogą potrzebować pomocy. Aby pomóc, wystarczy niezwłocznie powiadomić właściwe służby, w tym straż miejską. Numer alarmowy do straży miejskiej - 986.