2019 09 odpady tarchomin 0113 września podczas realizacji interwencji dotyczącej spalania odpadów na terenie jednej z nieruchomości przy ulicy Kępa Tarchomińska patrol z Oddziału Ochrony Środowiska ujawnił szereg nieprawidłowości.

Na całej powierzchni działki zalegały różnego rodzaju śmieci – porozrzucane butelki, puszki, folie i inne odpady bytowe, gnijące resztki owoców, nad którymi unosiły się chmary owadów. Strażnicy podjęli próbę nawiązania kontaktu z właścicielem nieruchomości, lecz osoby zastane na placu oświadczyły, że nie wiedzą gdzie jest ich pracodawca. W trakcie kontroli terenu ujawniono spalanie odpadów na tyłach budynku mieszkalnego. W tlącym się jeszcze stosie znajdowały się karpy korzeniowe drzew, spopielone odpady bytowe (butelki, puszki, kartony, plastikowe skrzynki po owocach). Ilość zalegającego popiołu oraz rozmiar paleniska mogły świadczyć, że spalanie odpadów jest procederem mającym na celu pozbywanie się olbrzymiej ilości śmieci przez właściciela nieruchomości. W dalszej części posesji strażnicy ujawnili wraki samochodów i przyczep kempingowych w stanie technicznym wskazującym na to, iż pojazdy te zostały wycofane z eksploatacji. Funkcjonariusze sporządzili protokół i zastosowali sankcje wynikające z przepisów prawa. Wydano także polecenie do natychmiastowego przystąpienia do uporządkowania terenu i podjęciu działań w celu wyposażenia terenu nieruchomości w niezbędne pojemniki i kontenery na wytwarzane odpady. Wydano także polecenie bezwzględnego zaprzestania spalania śmieci oraz uregulowania sposobu gospodarowania odpadami. Teren nieruchomości został objęty nadzorem przez funkcjonariuszy referatu ds. Kontroli Środowiska.

  • 2019_09_odpady_tarchomin_01
  • 2019_09_odpady_tarchomin_02
  • 2019_09_odpady_tarchomin_03
  • 2019_09_odpady_tarchomin_04