2019 04 kanal henrykowski 01W piątek 5 kwietnia patrol referatu ds. Kontroli Środowiska realizował zgłoszenie mieszkańców na terenie dzielnicy Białołęka. W trakcie kontroli terenu funkcjonariuszy zaniepokoi stan koryta kanału Henrykowskiego na wysokości ulicy Stągiewnej.

W kanale zalegały różnego rodzaju odpady między innymi folie, butelki, kawałki styropianu, który były przemieszane z dużą ilością gałęzi. Odpady powodowały zatory oraz spiętrzenie wody, co mogło skutkować zatkaniem przepustów pod drogami. Strażnicy z Oddziału Ochrony Środowiska powiadomili natychmiast odpowiedzialne służby o zastanej sytuacji. Dwa dni później funkcjonariusze przeprowadzili wspólną kontrolę z pracownikiem Zarządu Zieleni Miejskiej. W środę ponowna kontrola przeprowadzona przez strażników stwierdziła, że kanał został uprzątnięty.

  • 2019_04_kanal_henrykowski_01
  • 2019_04_kanal_henrykowski_02
  • 2019_04_kanal_henrykowski_03
  • 2019_04_kanal_henrykowski_04
  • 2019_04_kanal_henrykowski_05
  • 2019_04_kanal_henrykowski_06
  • 2019_04_kanal_henrykowski_07