2017 05 bialoleka pocisk 1Sprawdzali czy wycinka drzew nie zagraża ptakom, a znaleźli pocisk artyleryjski. Teren na którym znaleziono niewybuch został zabezpieczony przez funkcjonariuszy Ekopatrolu. Na miejsce wezwano patrol saperski.

 

Ok. południa 16 maja straż miejska została powiadomiona przez mieszkańców Białołęki o prowadzeniu na jednej z prywatnych działek wycinki drzew na których prawdopodobnie gniazdują ptaki. W trakcie prowadzonych na miejscu oględzin funkcjonariusze znaleźli pocisk.

- Kiedy prowadziliśmy oględziny znaleźliśmy pocisk pochodzący prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Częściowo wystawał z ziemi. Zabezpieczyliśmy teren przed dostępem osób trzecich i wezwaliśmy policję oraz patrol rozminowania. Ok. godz. 16.00 pocisk został zabezpieczony przez saperów – opowiada st. strażnik Jacek Kosela z Referatu ds. Ekologicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Wstępne oględziny przeprowadzone przez strażników nie potwierdziły aby wśród ściętych drzew znajdowały się gniazda ptaków. Właściciel działki po rozmowie z funkcjonariuszami podjął jednak decyzję o wstrzymaniu prac i uzyskaniu informacji w zakresie dalszego postępowania w Wydziale Ochrony Środowiska. Ustalenia dotyczące przeprowadzonej interwencji zostaną przekazane przez strażników miejskich do Urzędu Dzielnicy.

Referat Prasowy

2017 05 bialoleka pocisk 12017 05 bialoleka pocisk 22017 05 bialoleka pocisk 3