2020 11 hejnal dzien niepodleglosci 00Warszawscy strażnicy miejscy włączyli się dziś w uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości. W samo południe z Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego odegrali „Mazurek Dąbrowskiego”, przyłączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. Trzy kwadranse wcześniej wybrzmiał – również w ich wykonaniu, jak każdego dnia – hejnał Warszawy. Mijają 102 lata, od kiedy Polska odzyskała niepodległość.

„Mazurek Dąbrowskiego” jest oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej od 26 lutego 1927 roku, kiedy to zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja-Składkowskiego został oficjalnie ogłoszony hymnem narodowym. Konkurencję miał niemałą: Rota, Boże coś Polskę, Warszawianka, ChorałMy pierwsza Brygada. Każda z tych pieśni była nacechowana ideowo i politycznie. Przypuszcza się, że Mazurek był akceptowany przez większość społeczeństwa, nieoficjalnie wykorzystywany jako hymn od 1918 r., podtrzymywał legionowy etos – i dlatego właśnie on został wybrany.
Słowa pieśni napisał (w mieście Reggio nell’Emilia, obecnie północne Włochy) Józef Wybicki – polski polityk i pisarz (autor pamiętników, pism społecznych, politycznych, ekonomicznych i moralnych, tragedii, komedii i oper), współpracownik oraz przyjaciel gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, z którym wziął udział w wyprawie na pomoc powstańcom w Wielkopolsce w 1794, a później współdziałał w Legionach Polskich we Włoszech, w których powstanie w 1797 roku miał znaczący wkład. Słowa pieśni stworzył podczas wizyty w obozie legionów we Włoszech w 1797 roku. Pierwszym jej wykonawcą mógł być sam Wybicki, który śpiewał ją sam lub z grupą żołnierzy. Pieśń od razu zyskała ogromną popularność i była chętnie śpiewana przez legionistów. Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazurka, nie jest znany.
Słowa „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” (alternatywna nazwa „Mazurka Dąbrowskiego”) nawiązują do wzniosłych wydarzeń z dziejów polskiego oręża oraz zwierzchników wojskowych, w których pokładano nadzieję na powrót do Ojczyzny i odzyskanie niepodległości.
Dziś ta niezwykła i ważna dla wszystkich Polaków melodia wybrzmiała w wykonaniu warszawskich strażników miejskich – dla uczczenia 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wszystkich tych, którzy o nią walczyli.

Hymnu w wykonaniu naszych trębaczy można wysłuchać TUTAJ.

  • 2020_11_hejnal_dzien_niepodleglosci_00
  • 2020_11_hejnal_dzien_niepodleglosci_01
  • 2020_11_hejnal_dzien_niepodleglosci_02