2020 10 hiena 01To będą święta inne niż wszystkie do tej pory. Pierwsze dni listopada w tym roku będziemy przeżywać w cieniu epidemii. Niezależnie od tego strażnicy miejscy, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, już teraz prowadzą działania prewencyjne na terenach warszawskich nekropolii. Rozpoczęły się działania „Hiena” i „Znicz”.

Nie wszyscy pójdą w tym roku w dniach 1 i 2 listopada na cmentarze, by odwiedzić groby bliskich. Jedni, z obawy o swoje zdrowie, zostaną w domu, inni – rozłożą swoje wizyty w czasie. Niezależnie od tego, czy w tym roku – ze względu na liczbę odwiedzających - na cmentarzach będzie spokojniej i mniej tłumnie niż zawsze, jedno jest pewne: cmentarne hieny w domu nie zostaną. Wieńce, kwiaty, znicze czy wartościowe elementy nagrobków wciąż stanowią dla nich łakomy kąsek. W okresie Wszystkich Świętych zaczynają grasować po cmentarzach w poszukiwaniu okazji.
Dlatego w trosce o utrzymanie spokoju i bezpieczeństwa w rejonie nekropolii strażnicy miejscy już teraz zaangażowali się w coroczne działania „Hiena” i Znicz”. Bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarze, ograniczenie przypadków kradzieży i dewastacji, przestrzeganie wprowadzonych zmian w organizacji ruchu, kontrola legalności ulicznego handlu i przypominanie o zasadzie DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka) – to zadania strażników miejskich biorących udział w wymienionych akcjach.

Stop cmentarnym hienom

Aby ograniczyć przypadki kradzieży, dewastacji czy zakłócania porządku publicznego na terenie i w pobliżu cmentarzy, w pierwszych dniach listopada patrole straży miejskiej będą obecne na cmentarzach przez cała dobę. Działania będą intensyfikowane w godzinach wieczorno-nocnych, kiedy to najczęściej dochodzi do zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, kradzieży czy rozbojów. W godzinach wieczorno-nocnych pracę strażnikom ułatwiać będą noktowizory.
Funkcjonariusze apelują, aby osoby odwiedzające cmentarze zachowały szczególną ostrożność w trakcie porządkowania grobów, nie pozostawiały bez nadzoru torebek, portfeli, dokumentów, a jeśli będą świadkami niepokojących sytuacji – by powiadomiły odpowiednie służby.
Dodatkowo apelujemy o to, by odwiedziny na cmentarzach rozłożyć w czasie, aby nie generować dużych skupisk ludzkich. Groby bliskich można odwiedzić kilka dni przed lub kilka dni po czasie, w którym tradycyjnie odwiedzaliśmy nekropolie. W tym roku najważniejsze jest zdrowie i nasze wspólne bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że również na cmentarzach trzeba zasłaniać usta i nos. Strażnicy patrolujący cmentarze będą przypominać wszystkim zapominalskim o tym obowiązku.

„Znicz” – bezpieczny ruch drogowy

Równolegle z działaniami „Hiena” ruszają działania „Znicz” – w ich ramach funkcjonariusze zadbają m.in. o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, utrzymanie drożności ciągów pieszych i jezdni. Działania w tym roku będą nastawione na prawdopodobieństwo większego niż zazwyczaj ruchu pojazdów osobowych. Strażnicy miejscy będą również patrolować okolice wytypowanych węzłów komunikacyjnych.
Przypominamy, aby w okresie Wszystkich Świętych kierowcy nie jeździli „na pamięć”. Należy zwracać szczególną uwagę na wprowadzone w tym okresie zmiany w organizacji ruchu, w tym wyłączenia z parkowania. Funkcjonariusze będą zdecydowanie reagować w przypadkach niestosowania się przez kierujących do wprowadzonych zmian.
Strażnicy miejscy już sprawdzają, czy m.in. w pobliżu cmentarzy nie dochodzi do samowolnego zajmowania terenu przez handlujących. Działania strażników mają nie tylko egzekwować przepisy dotyczące handlu, ale także nie dopuścić do sytuacji, kiedy nielegalne stoiska będą tamowały ruch pieszych i pojazdów. Intensywne działania kontrolne maja też utrudnić ewentualne próby ponownego wprowadzenia do sprzedaży kwiatów lub zniczy pochodzących z kradzieży.
Straż miejska przypomina, że osoby planujące prowadzenie handlu okolicznościowego, w rejonie stołecznych nekropolii, muszą uzyskać zgodę na zajęcie terenu i posiadać przy sobie stosowną decyzję. Stoiska handlowe mogą być rozstawiane tylko w miejscu wskazanym przez zarządcę, zgodnie z przewidzianym metrażem wyznaczonym pod stoisko. Osoby prowadzące sprzedaż powinny posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Właściciele stoisk handlowych są odpowiedzialni również za stan czystości na zajmowanym terenie – po świętach strażnicy sprawdzą, czy prowadzący sprzedaż uporządkowali miejsce, które zajmowali.
Działania potrwają do 3 listopada.

Straż miejska przypomina:
- jeśli jest to możliwe, wizyty na cmentarzach rozłóż w czasie; rozważ odwiedziny nekropolii kilka dni przed i/lub kilka dni po 1 i 2 listopada
- unikaj tłumu
- pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób – chronisz w ten sposób siebie i innych
- pamiętaj o dezynfekcji
- jeśli jesteś chory, przeziębiony – zostań w domu
- w trakcie prac porządkowych nie pozostawiaj wartościowych przedmiotów bez nadzoru
- nie pozostawiaj wartościowych przedmiotów w samochodzie
- zabierz ze sobą tylko niezbędną kwotę i dokumenty, które umieść w wewnętrznych kieszeniach odzieży
- zwracaj szczególną uwagę na dzieci i osoby starsze
- zapoznaj się z wprowadzonymi czasowymi zmianami w organizacji ruchu
- sprawdź wcześniej, gdzie znajdują się wyznaczone parkingi w rejonie nekropolii i parkuj tylko w miejscach do tego wyznaczonych

2020 10 znicz

  • 2020_10_hiena_01
  • 2020_10_hiena_02