2020 08 swieto strazyTo święto inne niż przez ostatnie niemal trzy dekady. Tym razem, z powodu epidemii, po raz pierwszy bez uroczystych obchodów. Strażnicy nie zapominają o swoim święcie – i o swojej służbie mieszkańcom.

Niezależnie jednak od tego funkcjonariusze zawsze mają jeden cel: zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Warszawy. Ponad 1,7 tysiąca na dobę – średnio tyle zgłoszeń przyjmowała Straż Miejska w 2019 roku. Cztery na pięć interwencji to efekt zgłoszeń mieszkańców – to najlepiej pokazuje, że strażnicy miejscy są Warszawie bardzo potrzebni i cieszą się zaufaniem jej mieszkańców.
W tym roku, po raz pierwszy w historii istnienia formacji, nie będzie oficjalnych uroczystości. Święto będzie miało charakter wewnętrzny.

Dzień Straży Miejskiej to święto obchodzone 29 sierpnia, w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 roku, która określa funkcjonowanie formacji. To święto wszystkich pracowników i funkcjonariuszy.
W styczniu 1991 roku uchwała Rady m.st. Warszawy zobowiązała Prezydenta m.st. Warszawy do utworzenia Straży Miejskiej oraz nadania jej statusu i regulaminu. Jednocześnie uległa rozwiązaniu wcześniejsza formacja – Miejska Służba Porządkowa – a jej funkcjonariusze stali się funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Zarządzeniem z 24 maja 1991 roku ówczesny Prezydent Stanisław Wyganowski powołał z dniem 1 czerwca 1991 roku Straż Miejską m.st. Warszawy jako jednostkę organizacyjną Związku Dzielnic-Gmin Warszawy. W listopadzie na placu Zamkowym 120 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie. Terenem ich działania był obszar całej stolicy.

Z biegiem czasu straż otrzymywała nowe uprawnienia i obowiązki. Została też wyposażona w nowoczesny sprzęt taki jak drony, mobilne laboratoria czy radiowozy z napędem elektrycznym. Wszystko po to, aby jak najlepiej służyć mieszkańcom stolicy.

2020 kocham