2020 straz miejska kocham warszaweDwa razy do roku Urząd Miasta zleca wykonanie badania opinii na temat jakości życia w mieście. Wyniki listopadowego Barometru Warszawskiego wskazują, że mieszkańcy doceniają naszą pracę uznając, że w Warszawie żyje się bezpieczniej.

Barometr Warszawski to badanie przeprowadzane na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady w domu respondenta. Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%. Badania z czerwca pokazywały, że warszawiacy uznają swoje miasto jako bezpieczne - tak twierdziło 92% badanych. Te dane się nie zmieniły, ale jeśli popatrzeć już na oceny służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, widać zmiany: w połowie roku Straż Miejską i jej działalność dobrze oceniało 68% respondentów. Kilka miesięcy później było to 72% badanych.

Jednocześnie więcej mieszkańców (21% w listopadzie) chce, aby na ulicach Warszawy było więcej patroli straży. W czerwcu było to 16% badanych. To jednoznacznie pokazuje, jak bardzo potrzebna jest nasza formacja w mieście.

Dziękujemy za zaufanie!

2020 straz miejska kocham warszawe